SIÊU SALE SINH NHẬT SHOPEE 12-14/12

 

1. Sale sinh nhật Shopee 12.12:

Link: https://shopee.vn/m/12-12Cho đa số toàn sàn Shopee:

 • BD1212SALE giảm 8%, max 150k từ 1m
 • BD1212XU hoàn 10%, max 100k từ 500k
 • 0HBD1212 giảm 300k từ 4m
 • 1212120A giảm 120k từ 2m
 • 1212GIAMGIA0H giảm 8%, max 100k từ 500k
 • 1212HOANXU0H hoàn 10%, max 100k từ 500k

2. Các sản phẩm hoàn xu Xtra: 

Link: http://bgg.zone/T-q2

Áp dụng cho các sản phẩm gắn tag Hoàn Xu Xtra:

 • CCB30K1212 hoàn 12%, max 30k
 • CCB80K1212 hoàn 8%, max 80k từ 500k
 • CCBLS101312 hoàn 10%, max 100k từ 300k
 • CCBFA101312 hoàn 10%, max 50k từ 200k
 • CCBEL101312 hoàn 12%, max 100k từ 300k
 • CCBFM101312 hoàn 10%, max 100k từ 300k
 • FMCGCCB1102 hoàn 8%, max 100k từ 250k
 • 12h: CCB120KL21212 hoàn 50% max 120k đơn từ 150k cho hầu hết sản phẩm Hoàn Xu Xtra.

3. Các sản phẩm Freeship Xtra: 

http://bgg.zone/Hwh8

 • FSS12DEC giảm 20%, max 20k
 • FSS12DEC3 giảm 15%, max 60k từ 300k

4. Khung giờ săn sale: 

http://bgg.zone/m-Oe

 • Lưu mã MPVC 0đ các khung giờ.
 • Săn kí tự mở voucher 1212k toàn sàn lúc 0h
 • Săn voucher 1212k toàn sàn lúc 9h
 • Săn voucher 50% max 120k lúc 12h
 • Săn ưu đãi thương hiệu các khung giờ.

5. Trăm tỷ ưu đãi: 

http://bgg.zone/s2CN

 • Ưu đãi từ các thương hiệu
 • Săn voucher lúc 15h

6. Miễn phí vận chuyển Shopee 12/12:

 • Ngày 12/12 số mã freeship được dùng tối đa 22 lượt/ngày và 22 lượt/tuần
 • Săn mã freeship 0đ trên banner vào 5 khung giờ 9H – 12H – 15H – 18H – 21H. Dùng tối đa được 5 mã vào 5 khung giờ trên. Link banner lưu mã Freeship 0đ: http://bgg.zone/m-Oe
 • Mã tặng Freeship tặng sẵn trong ví voucher: 2 Mã FS đơn 0đ giảm tđ 15K, 3 Mã FS Extra,  5 Mã FS toàn sàn giảm 20K đơn 99K
 • Mã freeship 0đ Airpay lấy lúc 0H tại đây: http://bgg.zone/VGC1

II. Mã 9 ngành thời trang

9 ngành Thời Trang gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện thời trang nữ, Giày dép nữ, Túi ví nữ, Thời trang nam, Giày dép nam, Thể thao du lịch, Thời trang trẻ em, Đồng hồ

1. Mã áp dụng chung 9 ngành Thi trang: 

http://bgg.zone/xAEZ

 • FASHION1212A giảm 8%, max 100k từ 500k
 • FASHION1212B hoàn 8%, max 100k từ 350k
 • FASHION1212T giảm 30k từ 0đ
 • FASHION1212S hoàn 20%, max 100k từ 250k
 • Săn voucher các khung giờ.
 • Săn deal 0đ – 12k các khung giờ.
 • Săn kí tự mở voucher 1m

2. Thi trang (mall): 

http://bgg.zone/l1iL

 • Ưu đãi từ các thương hiệu chính hãng

3. Voucher thi trang: 

http://bgg.zone/H3Hh

Thời trang nữ:

 • WABIG12 hoàn 15%, max 60k từ 300k
 • WARN30K hoàn 15%, max 30k từ 150k
 • WARN10 giảm 10k từ 50k
 • WARN30 hoàn 15%, max 30k từ 150k
 • WARN60 hoàn 15%, max 60k từ 300k
 • WAHOT12 hoàn 10%, max 100k từ 350k
 • WA1212 hoàn 10k từ 50k
 • WAMNK giảm 20%, max 50k từ 99k
 • WAMRK giảm 15%, max 50k từ 150k
 • WAM120 giảm 20%, max 100k từ 250k

Phụ kiện thời trang nữ:

 • FA1212 hoàn 15%, max 50k từ 150k
 • FABIG12 hoàn 15%, max 60k từ 300k
 • FAHIT12 hoàn 20%, max 50k từ 99k
 • FABIG12 hoàn 15%, max 60k từ 300k

Túi ví nữ:

 • WBGREEN12 giảm 15%, max 50k từ 150k
 • WBXANH12 hoàn 15%, max 100k từ 500k
 • WB1212 hoàn 15%, max 60k từ 300k

Giày dép nữ:

 • WS1212A hoàn 15%, max 100k từ 350k
 • WSFVM1201 hoàn 20%, max 100k từ 250k

Thời trang trẻ em:

 • KIDXANH12 hoàn 15%, max 100k từ 500k
 • KIDMALL12 hoàn 15%, max 100k từ 150k
 • KIDSMCDEC hoàn 50k từ 500k

Thời trang nam:

 • MA12 hoàn 15%, max 30k từ 150k
 • MAFST12 hoàn 15%, max 30k từ 150k
 • MA1215 hoàn 15%, max 50k từ 99k
 • MAFST1212 hoàn 15%, max 100k từ 350k
 • MAOP1212 giảm 15%, max 50k từ 150k
 • MAGP1212 giảm 15%, max 150k từ 599k
 • MAMALL12 hoàn 15%, max 50k từ 150k
 • MAFSS1212 hoàn 15%, max 30k từ 99k
 • MAFL1212 hoàn 30%, max 50k từ 150k
 • MAMFL1212 hoàn 20%, max 50k từ 150k

Giày dép nam:

 • MSFST1212 hoàn 15%, max 50k từ 150k
 • MSPHV1212 hoàn 10%, max 100k từ 350k
 • MSFL1212 hoàn 30%, max 50k từ 150k

Thể thao du lịch:

 • SOFST1212 hoàn 15%, max 50k từ 150k
 • SOHV1212 hoàn 15%, max 100k từ 350k
 • SOFL1212 hoàn 30%, max 50k từ 150k

Đồng hồ:

 • WTCHDEC hoàn 15%, max 30k từ 99k
 • WTCHDEC12 giảm 15%, max 35k từ 99k
 • WTCHMAL12 giảm 15%, max 150k từ 150k
 • WTCHBR12A hoàn 20%, max 100k từ 250k

III. Mã 5 ngành tiêu dùng

5 ngành hàng Tiêu Dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng

1. Mã áp dụng chung cho 5 ngành Tiêu dùng: 

http://bgg.zone/cf0P

 • FMCGBLOGGG2 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 200k cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng. List sản phẩm áp dụng mã: http://bgg.zone/vPaY
 • FMCGIPRICE120 giảm 100% tối đa 120k đơn từ 0đ cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng. List sản phẩm áp dụng mã: http://bgg.zone/KyW0
 • FMCGLUX giảm 1m từ 7m
 • FMCG12 giảm 100k từ 1.5m
 • FMCG10 giảm 10%, max 60k từ 250k
 • FMCG1212 giảm 8%, max 80k từ 500k
 • FMCGSALE giảm 5%, max 50k từ 300k
 • FMCGSALE12 giảm 8%, max 50k từ 250k
 • FMCGMDD12 giảm 10%, max 100k từ 399k
 • FMCGFSS12 giảm 8%, max 80k từ 300k
 • FMCGCCB12 hoàn 10%, max 100k từ 199k
 • FMCGSPIKE12 giảm 30k
 • Mở kí tự săn mã 1212k
 • Săn deal đồng giá 1k – 12k – 112k
 • Săn deal 0đ các khung giờ.

2. Mã chung cho 5 ngành Tiêu dùng Mall: 

http://bgg.zone/ur7P

 • FMCG10 giảm 10%, max 60k từ 250k
 • FMCG199 giảm 10%, max 30k từ 199k
 • FMCGM100 giảm 12%, max 100k từ 500k
 • FMCGT12 giảm 20k từ 199k
 • Ưu đãi khác từ các thương hiệu.

3. Voucher tiêu dùng: 

http://bgg.zone/ly1v

4. Sức khỏe sắc đẹp: 

http://bgg.zone/H8-s

 • COS1212 giảm 8%, max 50k từ 250k
 • COSMALL12 giảm 10%, max 60k từ 250k
 • COSSALE12 giảm 10%, max 100k từ 500k
 • COSHOT12 giảm 10%, max 50k từ 350k
 • COSLUX12 giảm 12%, max 100k từ 500k
 • COSBEST12 giảm 12%, max 100k từ 599k
 • COSCCB12 hoàn 10%, max 100k từ 250k
 • Săn deal hot các khung giờ.
 • Săn voucher các khung giờ

5. SKSĐ thuộc Beauty Club: 

http://bgg.zone/n_j8

 • COSBEAUTY1210 giảm 10%, max 50k từ 399k
 • COSBEAUTY1510 giảm 15%, max 150k từ 699k
 • COSBEAUTY2010 hoàn 20%, max 250k từ 999k
 • CBBEAUTY1212 hoàn 50k từ 500k
 • Săn deal x12k các khung giờ.

6. Mẹ bé:

 • MKBC1212 giảm 8%, max 70k từ 400k
 • MKBMSALE12 giảm 5%, max 70k từ 250k
 • MKBCSOC giảm 10%, max 100k từ 500k
 • MKBCHOT giảm 100k từ 1.3m
 • MKBCT12 hoàn 5%, max 50k từ 250k

7. Mum Club: 

http://bgg.zone/_n8a

 • FMCGMEXDEC2 hoàn 60k từ 599k
 • FMCGMEXU12 giảm 8%, max 80k từ 599k
 • MKBCM2 hoàn 10%, max 50k từ 300k
 • Ưu đãi từ các thương hiệu.

8. Giặt xả:

 • HC1212 giảm 10%, max 100k từ 500k
 • HCSALE12 giảm 10%, max 25k từ 150k
 • HCSPIKE12 giảm 8%, max 50k từ 199k

9. Bách hóa online:

 • GRO1212 giảm 8%, max 100k từ 300k
 • GROMS12 giảm 10%, max 50k từ 199k
 • GROT12 hoàn 5%, max 50k từ 250k

10. Chăm sóc Thú cưng:

 • PET1212 giảm 10%, max 100k từ 500k
 • PETMS12 giảm 10%, max 50k từ 199k
 • PETT12 hoàn 5%, max 50k từ 250k

IV. Mã 4 ngành đời sống

4 ngành hàng đời sống gồm: Nhà cửa đời sống, Ô tô – Xe máy, Đồ chơi, Nhà sách online

1. Mã chung 4 ngành Đời sng: 

http://bgg.zone/MfIB

 • LIFESALE1212 giảm 8%, max 100k từ 300k
 • LIFEHOT1212 giảm 15%, max 100k từ 99k
 • LIFESMCDEC2 hoàn 10%, max 100k từ 99k
 • Săn voucher các khung giờ.

2. Nhà cửa đời sống

http://bgg.zone/vxId

 • HLCMSN1212 giảm 8%, max 100k từ 300k
 • HLHPBD1212 hoàn 8%, max 100k từ 300k
 • HLSNVV1212 giảm 15%, max 100k từ 99k
 • HLHOAN1212 hoàn 20k từ 50k
 • HLGIFT1212 giảm 12k từ 0đ
 • HLXU12 hoàn 20k từ 50k

3. Ô tô xe máy:

 http://bgg.zone/7Qgr

 • AU0112 hoàn 20k từ 50k
 • AUHOT1212 giảm 8%, max 100k từ 300k
 • AUXEMAY12 hoàn 2%, max 500k từ 20m
 • AU1212 giảm 10%, max 100k từ 99k
 • AUVF200 hoàn 200k từ 0đ
 • AUVF500 hoàn 500k từ 0đ

4. Đồ chơi: 

http://bgg.zone/KifV

 • TOYDEC hoàn 20k từ 50k
 • TOY1212 giảm 15%, max 100k từ 99k
 • TOYSALE12 hoàn 10%, max 100k từ 99k
 • TOYHOT1212 giảm 8%, max 100k từ 300k

5. Nhà sách: 

http://bgg.zone/BJPU

 • BM1212 giảm 8%, max 100k từ 300k
 • BMHOT12 giảm 15%, max 100k từ 99k
 • BMCOIN12 hoàn 8%, max 100k từ 300k
 • BM12SALE hoàn 20k từ 50k
 • BM12BOOKCLUB giảm 15%, max 50k từ 100k
 • BM1212SBC100 hoàn 10%, max 100k từ 99k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ
 • Săn sách đồng giá 1k – 12k – 52k – 112k

V. Mã nhóm ngành điện tử công nghệ

1. Mã chung cho nhóm Điện tử Công ngh:

 http://bgg.zone/b-D-

 • ELHABLOGGG1 giảm 20% tối đa 50k đơn từ 200k cho nhóm ngành Điện tử công nghệ.
 • ELHAIPRICE120 giảm 100% tối đa 120k đơn từ 0đ cho nhóm ngành Điện tử công nghệ.
 • ELDEC200 giảm 6%, max 200k từ 500k
 • ELDEC1M giảm 5%, max 1m từ 2m
 • ELDEC1TR giảm 3%, max 1m từ 10m
 • ELCOIN300 hoàn 6%, max 300k từ 500k
 • ELMIDNIGHT giảm 7%, max 1m từ 2m
 • ELLOCPHAT giảm 6%, max 500k từ 3m
 • ELHAITAO12 giảm 7%, max 2m
 • Săn deal hot lúc 0h

2. Công ngh mall: 

http://bgg.zone/HyEk

 • ELMALL1212 giảm 7%, max 1m từ 3m
 • ELMALL12 giảm 6%, max 150k từ 500k
 • ELMALL2TR giảm 6%, max 2m từ 10m
 • ELMALLCOIN hoàn 5%, max 70k từ 500k
 • ELMALLDEC hoàn 5%, max 500k từ 3m
 • Săn deal hot lúc 0h
 • Ưu đãi từ các thương hiệu.

3. Voucher công ngh

http://bgg.zone/b-D-

Điện thoại:

 • ELMT7M giảm 5%, max 1m đơn từ 7m

Thiết bị điện tử:

 • ELCE1212 giảm 5%, max 1m từ 2m
 • ELCECOIN hoàn 6%, max 100k từ 500k
 • ELCEMS giảm 5%, max 500k từ 3m

Laptop – Máy tính:

 • ELCLXU8 hoàn 8%, max 150k từ 500k
 • ELCL2MIL giảm 7% max 1m từ 2m
 • ELCL3MIL giảm 5% max 1.5m đơn từ 3m

Camera – Máy ảnh

 • ELCACOIN12 hoàn 7%, max 1m từ 2m
 • ELCADEC hoàn 8%, max 150k từ 500k

Điện gia dụng:

 • ELHA1212 giảm 7%, max 300k từ 500k
 • ELHACOIN12 hoàn 8%, max 150k từ 500k
 • ELHAXU12 hoàn 5%, max 1m từ 2m

Điện tử công nghệ Freeship Xtra:

 • ELFSS12 hoàn 7%, max 150k từ 500k

VI. Mã cho hàng quốc tế

Sale Hàng quốc tế: http://bgg.zone/MDo3

Mã áp dụng cho hầu hết hàng quốc tế:

 • CBSN1212B giảm 10%, max 50k từ 100k
 • CBBU1212 hoàn 12k từ 50k
 • CBDEC12 hoàn 15%, max 50k từ 250k
 • CBL2VCCB5 hoàn 15%, max 15k từ 75k
 • CBL2VCCB6 hoàn 15%, max 30k từ 150k
 • CBL2VCCB7 hoàn 15%, max 60k từ 300k
 • CBL2VCCB8 giảm 15%, max 30k từ 150k
 • CBBOM1DECAH hoàn 15%, max 60k từ 300k
 • CBBOM1DECAK hoàn 15%, max 60k từ 300k
 • CBBOM1DECAJ giảm 15%, max 15k từ 75k

Mã áp dụng cho các ngành hàng quốc tế:

 • FASHIONCBSD121 giảm 15% max 30k từ 99k cho 9 ngành thời trang
 • FASHIONCBSD122 hoàn 10k từ 50k cho 9 ngành thời trang
 • FASHIONCB122 hoàn 15%, max 30k từ 50k cho 9 ngành thời trang
 • FMCGCB1220 hoàn 20%, max 30k từ 60k cho 5 ngành tiêu dùng
 • FMCGCB1210 hoàn 10k đơn từ 0đ cho cho tiêu dùng
 • Săn voucher các khung giờ.

VII. Mã các thương hiệu

1. Từ Unilever: http://bgg.zone/yUT8

 • ULV1212 giảm 10%, max 50k từ 299k
 • Cơ hội sở hữu phần quà lên tới 10m
 • Săn voucher các khung giờ.

2. Từ Omo Comfort: http://bgg.zone/buir

 • HCU1212 giảm 8%, max 50k từ 199k
 • Săn voucher các khung giờ.
 • Cơ hội sở hữu phần quà lên tới 10m

3. Từ ACD (Vichy – Larocheposay): http://bgg.zone/C2Dq

 • LARODD50 giảm 55k từ 550k
 • LARODD85 giảm 85k từ 750k
 • LARODD120 giảm 120k từ 1m
 • VICHYD60 giảm 60k từ 600k
 • VICHYDD80 giảm 80k từ 750k
 • VICHYDD12 giảm 120k từ 1m
 • Cơ hội sở hữu quà tặng lên tới 12m
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ
 • Săn voucher các khung giờ.

4. Từ CPD (Lorealparis – Maybelline): http://bgg.zone/N1Rb 

 • LORE41225 giảm 25k từ 250k
 • LORE41212 giảm 12%, max 60k từ 350k
 • MAYB1212 giảm 20k từ 250k
 • MAYB1212L giảm 10%, max 50k từ 300k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ
 • Săn voucher các khung giờ

5. Từ Wipro (Romano – Enchanteur): http://bgg.zone/OCnP

 • ROMACP12 giảm 25k từ 199k
 • ENCH1212 giảm 25k từ 199k
 • BIOE40K giảm 40k từ 249k
 • HCMK0212 giảm 40k từ 299k
 • HCMK1212 giảm 8%, max 50k từ 199k
 • HCMK12100 giảm 100k từ 500k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ.
 • Săn voucher 112k các khung giờ.

6. Từ Shiseido: http://bgg.zone/bo13

 • Săn voucher các khung giờ.

7. Từ P&G (Sức khỏe sắc đẹp): http://bgg.zone/j77U

 • Chờ cập nhật…

8. Từ P&G (Giặt Xả): http://bgg.zone/7k0n

 • HCPG1212 giảm 8%, max 50k từ 199k

9. Từ Rohto: http://bgg.zone/18PI

 • Chờ cập nhật…

10. Từ Farmasi: http://bgg.zone/SE8D

 • COSKISS12 giảm 15%, max 35k từ 150k
 • COSFAR12 giảm 10%, max 30k từ 199k
 • Săn voucher các khung giờ.

11. Từ Laneige: http://bgg.zone/RBDi

 • LANE112K giảm 112k từ 900k
 • LANE1212 giảm 55k từ 550k
 • LANE85 giảm 85k từ 800k
 • MAMO12121 giảm 40k từ 400k
 • MAMO55 giảm 55k từ 550k
 • MAMO85 giảm 85 từ 800k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ.
 • Săn quà tặng các khung giờ.
 • Săn voucher các khung giờ.

12. Từ Tefal: http://bgg.zone/seYB

 • TFSHOCK giảm 35%, max 500k từ 1m
 • TEFAL20 giảm 20%, max 250k từ 1m
 • TEFAL15 giảm 15%, max 150k từ 500k
 • TEFALDEC giảm 10%, max 30k từ 200k
 • ELTEFAL11 giảm 7%, max 250k từ 500k
 • HLSEB11 giảm 10%, max 100k từ 300k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ.

13. Từ Adidas: http://bgg.zone/ZrLL

 • Mua 3 giảm 50%.
 • ADI02AM giảm 12%
 • ADI02AM2 giảm 12%
 • ADI2M2 giảm 12% đơn từ 2m
 • ADI2M giảm 12%, từ 2m
 • ADI1M22 giảm 10%, max 1.2m
 • ADI1M2 giảm 10%, từ 1.2m
 • ADI07M giảm 7%, đơn từ 950k
 • ADI07 giảm 7% đơn từ 950k
 • Săn voucher các khung giờ.

14. Từ Celtaphil: http://bgg.zone/6fMY

 • CETADEC35 giảm 35k từ 350k
 • CETA120K giảm 120k từ 1m
 • Săn voucher các khung giờ

15. Từ Panasonic: http://bgg.zone/QTC9

16. Từ Pampers: http://bgg.zone/ySA4

17. Từ Innisfree: http://bgg.zone/TpeW

18. Từ Anker: http://bgg.zone/ks8l

19. Từ Xmen: http://bgg.zone/4XVf

20. Từ Samsung: http://bgg.zone/CjKV

21. Từ Huawei

22. Từ Logitech:

23. Từ Enfa:

24. Từ Abbott:

25. Từ …

VIII. Mã nạp thẻ, dịch vụ khác

1. Nạp thẻ dịch vụ: 

http://bgg.zone/-Sqi

 • APDT1212 giảm 50%, max 12k cho nạp điện thoại
 • VSDAYDEC hoàn 20%, max 100k từ 15k cho thanh toán hóa đơn
 • APHD1212 hoàn 4%, max 120k cho nạp điện thoại
 • VSBILL1212 hoàn 3%, max 1m cho thanh toán hóa đơn
 • APBAY1212 giảm 6%, max 1.2m mua vé máy bay
 • VSBAY1212 hoàn 10%, max 120k mua vé máy bay
 • 9H: Săn mã 1,2 triệu
 • 10h: VSHT1012 giảm 1,2 triệu cho đơn từ 0đ cho thanh toán hóa đơn và dịch vụ

2. Voucher giảm 50%: 

http://bgg.zone/Jkcf

 • Lưu voucher 50% từ shop bán.

3. Vote liền tay:

 http://bgg.zone/Z-w0

 • Voucher 50% cho ai dự đoán đúng
Loading...

You might like

About the Author: Diệu Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *