NÓNG: SIÊU SALE SHOPEE 4/4

8 Mã Miễn Phí Vận Chuyển:

⛔ Lưu sớm Voucher 4.4 

 • Lưu trước hàng loạt Mã toàn sàn, mã nhiều ngành hàng cho ngày 4.4
 • Xem thêm chi tiết nhữg c.trình sẽ diễn ra trong ngày sale 4.4

⛔ Lưu sớm mã thời trang 4.4 

 • Mã 50K lưu cho riêng mình.

🎁 Ngày siêu thời trang 

👉 Một số mã khác
 • LIFE300K2 giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 300k
 • LIFEMDD24 hoàn 10% tối đa 50K đơn từ 300K
 • CB4L2RHV18 hoàn 15%, max 60k từ 300k
.

🎁 Lấy mã Airpay day 

👉 Lưu mã ở bnner và dùng ngay từng ngành hàng các khung giờ:
👉 0h:
 • APD4AP10K giảm 10K mọi đơn từ 0đ áp dụng toàn sàn
 • Lưu mã Freeship 0đ (-10K) ở banner
.
👉 9h – lấy ở banner + dùng ngay:
 • Lấy Mã giảm 5% tối đa 100K đơn từ 1m – Công nghệ
 • Lấy mã giảm 8% tối đa 30K đơn từ 100K – Tiêu Dùng
 • Lấy mã giảm 15% tối đa 25K đơn từ 50K – Thời trang
 • Lưu mã giảm 20%, tối đa 20K đơn từ 50K – Đời sống
.
👉 12h – lấy ở banner + dùng ngay:
 • Lấy Mã giảm 5% tối đa 100K đơn từ 1m – Công nghệ
 • Lấy mã giảm 8% tối đa 30K đơn từ 100K – Tiêu Dùng
 • Lấy mã giảm 15% tối đa 25K đơn từ 50K – Thời trang
 • Lưu mã giảm 20%, tối đa 20K đơn từ 50K – Đời sống
.
👉 18h – lấy ở banner + dùng ngay:
 • Lấy Mã giảm 5% tối đa 100K đơn từ 1m – Công nghệ
 • Lấy mã giảm 8% tối đa 30K đơn từ 100K – Tiêu Dùng
 • Lấy mã giảm 15% tối đa 25K đơn từ 50K – Thời trang
 • Lưu mã giảm 20%, tối đa 20K đơn từ 50K – Đời sống

🎁 Trăm tỷ ưu đãi

👉 Yêu cầu phải vào link để lưu mã và dùng ngay chứ nhập không đước nhé
==> Áp dụng sp có tag “thương hiệu – 50%” và nhiều sp khác.
 • BD0204HT0H giảm 50%, max 100k đơn từ 0đ (lưu trên banner + dùng ngay
 • BD0204XU0H hoàn 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K (lưu trên banner + dùng ngay
 • BD0204SALE0H giảm 5% tối đa 150K đơn từ 1m (lưu trên banner + dùng ngay)
 • LIFEMDD24 hoàn 10% tối đa 50K cho đơn từ 300K cho 4 ngành đời sống
 • FASHIONBRD0204 hoàn 10% tối đa 50K đơn từ 300K cho thời trang
 • CBPGMV9 hoàn 15%, tối đa 60k đơn từ 300k hàng quốc tế
 • FMCGMDD giảm 8% tối đa 50k đơn từ 399k cho 5 ngành tiêu dùng
 • Khung giờ tiếp theo lúc 12h ,cũng tương tự vào link để lấy mã mới dùng ngay nhé.
 • Trả lời 4 câu hỏi để nhận voucher 100K vào ngày 4.4
.

🎁 Lưu mã hoàn xu xtra

👉 0h: Lưu mã ở banner + dùng ngay các voucher hoàn xu
.

🎁 Tuần lễ bách hóa

👉 Voucher thời trang từ shop bán.
► FMCGWEEK01 hoàn 8%, max 70k từ 400k
► FMCGWEEK hoàn 5%, max 50k từ 250k
► FMCGMDD giảm 8%, max 50k từ 399k
.

🎁 Khung giờ săn sale 

• Mở hộp quà thần kỳ (kéo xuống kề cuối sẽ thấy)
• Săn mã MPVC 0đ các khung giờ.
👉 Các mã khung giờ tiếp theo sẽ được cập nhật ở các bài viết kê tiếp và qua kênh tin nhắn tele/zalo:
.

👉 9H:

=> Cho đa số sp:
► 24HUNT9H hoàn 100k mọi đơn từ 0đ
.
=> Cho các ngành hàng tương ứng:
► 9h: LIFE150XU2 hoàn 15% tối đa 100K đơn từ 150K
► 9h: FASHIONMAR9H hoàn 10% max 100k đơn từ 350k cho 9 ngành Thời trang (mã back thêm lượt)
► 9h: ELMEGA6 hoàn 6% max 100k đơn từ 300k cho Điện tử công nghệ (mã back thêm lượt)
► 9h: CB4L2RC100K hoàn 15%, max 100k từ 300k
► 9h: CB4L2RD100K giảm 15%, max 100k từ 300k
.

👉 12H:

=> Cho đa số sp:
► 12h: 24HUNT12H giảm 44% tối đa 44k đơn từ 0đ
.
=> Cho các ngành hàng tương ứng:
► 12h: LIFE44XU2 hoàn 44% tối đa 44K đơn từ 44K
► 12h: FASHIONMAR12H hoàn 44% tối đa 25K đơn từ 50K cho 9 ngành Thời trang (mã back thêm lượt)
► 12h: ELXU44 hoàn 44% tối đa 20k đơn từ 20k cho Điện tử công nghệ (mã back thêm lượt)
► 12h: FMCG44T3 hoàn 44%, max 10k tiêu dùng
► 12h: CBL4RH44D35 hoàn 44% tối đa 40k đơn từ 75k (quốc tế)
► 12h: CBL4RH44D36 giảm 44% tối đa 40k đơn từ 75k (quốc tế)
.

👉 15H:

► 15h: CBL4RHAZ54 giảm 99K đơn từ 0đ (quốc tế)
► 15h: CBL4RHAZ53 hoàn 10K đơn từ 0đ (quốc tế)
► 15h: CBL4RHAZ52 giảm 8% tối đa 50K đơn từ 250K (quốc tế)
=> Deal 0đ:
► 15h: CBFREEGIFT35 giảm 219K còn 0Đ cho Dép Posee ➡ https://shorten.asia/UPchfBt3
► 15h: CBFREEGIFT36 giảm 159k còn 0Đ cho Dép Posee toilet ➡ https://shorten.asia/RAH7CF7R

➖➖ QUỐC TẾ ➖➖

► CBID0204A hoàn 10%, max 15k từ 99k
► CBID0204B hoàn 10%, max 30k từ 200k
► CB4L2RHV18 hoàn 15%, max 60k từ 300k
► CBPGMV9 hoàn 15%, max 60k từ 300k
► 12h: CBPGMV10 giảm 15%, tối đa 60K đơn từ 300K
► CB73APR4 hoàn 15%, tối đa 15K đơn từ 75K
► CB73APR3 hoàn 15%, tối đa 30K đơn từ 150K
► CB73APR2 hoàn 15%, tối đa 60K đơn từ 300K
► CB73APR5 giảm 15%, tối đa 60K đơn từ 300K
👉 Săn voucher 99k các khung giờ.

➖➖ TIÊU DÙNG ➖➖

🔵 Mẹ Bé

► FMCGWEEK02 hoàn 8%, max 70k từ 400k
► FMCGWEEKMKB hoàn 5%, max 50k từ 250k
► CCBFMCGAPR02 hoàn 10%, max 50k
► MKBCT4 hoàn 5% max 50k từ 250k
► MKBCM1 hoàn 8%, max 50k từ 350k
👉 Săn voucher 44k lúc 9h
.

➖➖ NHÓM NGÀNH THỜI TRANG ➖➖

🔰 Teasing thời trang 4.4 

👉 Lưu trước voucher 50k cho riêng mình.
👉 Teasing thời trang ngày 4.4
.

🔰 Thời trang 1 

► FASHIONAPR2 hoàn 10% tối đa 50K đơn từ 300K
► FASHIONCRMT4 giảm 15%, max 60k từ 300k
► FASHIONBRD0204 hoàn 15%, max 30k từ 150K
► FASHIONMALLT4 giảm 15%, max 30k từ 150k
► FASHIONT4WWA giảm 10k từ 50k
► FASHIONT4MA giảm 10k từ 50k
► FASHIONT4FA giảm 10k từ 50k
👉 Săn deal đồng giá 1k – x9k
👉 Săn voucher 200k các khung giờ:
► 0h: FASHIONHUNT0204 giảm 200k từ 0đ
.

🔰 Thời trang 2 

► FASHIONFSS0204 gikảm 15%, max 30k từ 99k
► FASHIONCCB0204 hoàn 15%, max 30k từ 99k
► FASHIONOM0204 hoàn 15%, max 30k từ 150k
👉 Săn voucher các khung giờ:
.

🔵 Deal thời trang 9k:

🎈 Váy xuông cổ tim ➡ https://shorten.asia/aXGAykXT
► 0h: HANOHN9K giảm 41k còn 9k (đã mở)
.
🎈 Túi vải Shopping ➡ https://shorten.asia/jBgFyz7E
► 0h: TONGTUIVI giảm 16k còn 9k
.
► 0h: NGX0204 giảm 50k còn 9k
.

➖➖ NHÓM NGÀNH ĐỜI SỐNG ➖➖

🔰 Đời sống 

► LIFE300K2 giảm 10%, max 100k từ 300k
► LIFEMDD14 hoàn 10%, max 50k từ 300k
► LIFEXU04 hoàn 20K đơn từ 50K
.

🔵 Book Club

► BM01CLUB20K hoàn 20k từ 100k
👉 Voucher ưu đãi từ các shop bán.
.

➖➖ CÔNG NGHỆ – ĐIỆN TỬ – ĐIỆN GIA DỤNG ➖➖

🔰 Công nghệ – Điện tử ➡ https://shorten.asia/BsE4DFAz
► ELTECHZONE giảm 6%, max 300k từ 500k
► ELCOIN300 hoàn 6% tối đa 300K đơn từ 500K
► ELFLASH4 hoàn 20K đơn từ 50K
► ELHA9K44 giảm 9k từ 0đ
👉 Voucher ưu đãi từ các ngành công nghệ.
.
🔰 Công nghệ mall ➡ https://shorten.asia/vXra77Zd
👉 Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.
.

____ SỰ KIỆN CHÚ Ý MỖI NGÀY ____

🔥 Shopee Premium ➡ https://shorten.asia/3pb6Cr8M
+ Ưu đãi từ các thương hiệu Premium
.
+ Cơ hội nhận Ip12PM khi tt dịch vụ lần đầu.
.
🔥 Best Xpress x Viettravel ➡ https://shorten.asia/cV7vAYBB
+ Ưu đãi kết hợp từ 2 brand trên.
.
🔥 Ngày siêu giảm giá ➡ https://shorten.asia/5pk3cVHP
+ Voucher ưu đãi từ các shop bán.
.
.
🔥 Dịch vụ – nạp thẻ ➡ https://shorten.asia/FJpBcfge
+ 9h: APDTR03 hoàn 20%, max 10k cho nạp thẻ
+ 9h: APBR03 hoàn 100k từ 1m cho vé máy bay
+ 9h: VSSER03 hoàn 20%, max 50k cho evoucher
+ 9h: VSMR03 hoàn 20%, max 50k cho vé phim
+ 9h: APHDR03 hoàn 3%, max 100k cho hóa đơn
+ 9h: APHDHT134 giảm 10%, max 100k cho hóa đơn
+ 9h: APHD04A hoàn 3%, max 100k cho hóa đơn
+ 9h: APHD04B hoàn 150k từ 4m cho hóa đơn
.
Loading...

You might like

About the Author: Diệu Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *