DEAL HOT SHOPEE 29/11

🔥 Đặc biệt: Hot từ các brand 29/11

1. Từ Huggies: Xem tại đây

 • HUGHOT29 giảm 120k từ 999k
 • 0h: HUGVIP29 giảm 1.2m từ 1.5m (nhập mã ở mục Voucher của Shop ở bước Đặt Hàng cuối cùng, không phải mục Shopee voucher)

2. Từ Stabilo: Xem tại đây

 • STABHB295 giảm 5%, max 20k từ 50k
 • STABHBN10 giảm 10%, max 30k từ 99k
 • STABHBN15 giảm 15 %, max 50k từ 200k
 • BMSTABILO hoàn 10%, max 100k từ 99k

3. Từ giặt xả PG: Xem tại đây

 • HCPG11 giảm 8%, max 50k từ 199k
 • HCPGS11 giảm 8%, max 50k từ 199k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ
 • Săn voucher các khung giờ:
 • 0h: HCPG0H giảm 200k từ 500k
 • 15h: HCPG15H giảm 200k từ 500k
 • 18h: HCPG18H giảm 200k từ 500k
 • 22h: HCPG22H giảm 200k từ 500k

4. Unilever Xem tại đây

 • DeaI từ thương hiệu
 • M­ua kèm deaI 0đ

5. FonterraXem tại đây

 • GRO1ANLENE11 giảm 4% max 50k từ 300k
 • Flash saIe các khung giờ
 • M­ua kèm deaI 0đ

🔥 TIẾT LỘ MÃ 29/11:

1. Ngày Siêu Quốc Tế  Xem tại đây

1.1. Mã áp dụng toàn sàn Shopee:

 • 0h: 2911HOANXU hoàn 10% max 50k từ 350k
 • 0h: 2911GIAMGIA giảm 8% max 50k từ 350k
 • 12h: Lưu mã giảm 50% max 120k đơn từ 0đ toàn sàn Shopee trên banner. Lưu xong phải dùng ngay kẻo hết lượt
 • 21h: Săn mã giảm 12k đơn từ 0đ toàn sàn lưu trên banner và dùng ngay

1.2. Áp dụng hàng quốc tế: Xem tại đây

 • 0h: CBL1WCA giảm 120k đơn từ 450k
 • CBS2911A hoàn 12k từ 50k
 • CBO2911A hoàn 15%, max 30k từ 99k
 • CBLAN2911 hoàn 15%, max 30k từ 99k
 • CBS2911 hàon 15%, max 30k từ 120k
 • 0h: CBL2RH0H13 hoàn 15% max 60k đơn từ 300k
 • 0h: CBL2RH0H14 giảm 15% max 60k đơn từ 300k
 • 0h: CBL1WCA1 hoàn 15% max 60k từ 300k
 • 0h: CBL1WCA2 hoàn 15% max 60k từ 150k
 • 0h: CBL1WCA3 hoàn 15% max 15k từ 75k
 • 0h: CBL1WCA4 hoàn 15% max 80k từ 450k
 • 21h: CBL2RH12133 giảm 15%, max 30k đơn từ 99k
 • 21h: CBL2RH12134 hoàn 15%, max 30k đơn từ 99k
 • 21h: CBL2RH12K7 giảm 12k đơn từ 0đ

2. Lưu mã Freeship 0Đ:

 • Lưu mã Freeship 0đ mở mới lúc 9h & 21h trên banner: Xem tại đây

3. Khung Giờ Săn SaIe: Xem tại đây 

 • Săn mã MPVC 0đ các khung giờ.
 • Săn mã 50% lúc 12h.

3.1. Các mã mở mới

 • 12h: LIFEGIAM4 giảm 50% tối đa 120K đơn từ 0đ cho nhóm 4 ngành Đời Sống.
 • 21h: CBL2RH12K7 giảm 12k đơn từ 0đ cho Hàng quốc tế
 • 21h: FMCG12K5 giảm 12K đơn từ 0đ nhóm 5 ngành Tiêu Dùng
 • 21h: FMCG12K18 hoàn 12K đơn từ 0đ nhóm 5 ngành Tiêu Dùng

3.2. Canh các mã sau back thêm lượt lúc 12h:

 • 12h: CBL2RH120KNOV hoàn 50%, max 120k cho hàng quốc tế (back).
 • 12h: FMCGH120K hoàn 50%, max 120k cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng (back).
 • 9h và 12h: ELCOIN120K hoàn 50%, max 120k cho nhóm Điện tử công nghệ (back).

4. Các sản phẩm Hoàn Xu Xtra: Xem tại đây

 • CCB30K1129 hoàn 15%, max 30k đơn từ 0đ tất cả sp Hoàn Xu Xtra
 • CCB80K1129 hoàn 8%, max 80k đơn từ 500k tất cả sp Hoàn xu Xtra
 • CCBLS1126 hoàn 10%, max 100k từ 150k nhóm 4 ngành đời sống
 • CCBELHA1126 hoàn 12%, max 100k từ 500k điện tử công nghệ
 • CCBFMCG1126 hoàn 10%, max 80k từ 150k nhóm 5 ngành tiêu dùng
 • FMCGCCB1104 hoàn 8%, max 100k từ 250k nhóm 5 ngành tiêu dùng
 • 0h: CCB120KL11129 hoàn 50% max 120k đơn từ 150k cho các sp Hoàn Xu Xtra.
 • 12h: CCB120KL21129 hoàn 50% max 120k đơn từ 150k cho các sp Hoàn Xu Xtra.
 • 18h: LIFECCB11 hoàn 50% max 99k đơn từ 0đ cho 4 ngành Đời Sống Hoàn Xu Xtra (mã mở mới).
 • 21h: CBCCB1129 hoàn 50% max 111k đơn từ 0đ cho Hàng quốc tế Hoàn xu Xtra.

6. Trăm Tỷ Ưu Đãi: Xem tại đây

 • DeaI từ thương hiệu

7. Beauty Club: Xem tại đây

 • COSBEAUTYNOV hoàn 10%, max 50k từ 399k
 • CBBEAUTYD1 hoàn 50k từ 500k
 • Ưu đãi tới 1m cho thành viên mới đăng ký.

8. Mum Club: Xem tại đây

 • FMCGMEXNOV4 hoàn 60k đơn từ 599k
 • LIFESMCNOV4 hoàn 10%, max 100k
 • Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

15. Quà tặng Visa: Xem tại đây 

 • Tham gia để có cơ hội nhận voucher 300k

16. Đón chờ 12.12: Xem tại đây 

 • Chờ đón sale sinh nhật từ 23.11 – 15.12

17. Gói siêu voucher mới (16) bán từ 23/11 – 30/11:

 • 9h: mở bán 500 lượt, mua qua link kích hoạt tại đây: Xem tại đây
 • Nên canh mua từ 8h55

18. Nạp thẻ dịch vụXem tại đây

Canh mã back thêm lượt sử dụng:

 • APDT2311 hoàn 50% tối đa 10K nạp điện thoại
 • APHD2311 hoàn 3% tối đa 50K thanh toán hóa đơn
Loading...

You might like

About the Author: Diệu Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *